מצורפת רשימת הרצאות המרתקות מהכנס
*חלק מהמרצים שינו תפקיד ממועד הקלטת הכנס